1) ΠΑΤΗΡ ΜΩΥΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ 26 1 2013

2) Απόσπασμα Λειτουργίας

3) Ομιλία στην εορτή Αγίας Αναστασίας