8) Θυρανοιξία Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας 20-2-2010

7) Θυρανοιξία Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας 20-2-2010

6) Θυρανοιξία Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας 20-2-2010

5) Θεμελίωση Ιερας Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας 7-1-2009

2) Θεμελίωση Ιερας Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας 7-1-2009

2) Θεμελίωση Ιερας Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας 7-1-2009

2) Θεμελίωση Ιερας Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας 7-1-2009

1)  Θεμελίωση Ιερας Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας 7-1-2009