Ὁμιλία στήν παραβολή τῶν ταλάντων

Ὁμιλία στήν Ἑορτή τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 2023

Ἡ μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ δική μας

Ὁμιλία γιά τίς παγίδες τοῦ διαβόλου

Ὁμιλία στήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου Ἰούνιος 2022

Ὁμιλία στήν Ἀνάσταση 30-4-2023

Ὁμιλία γιά τό ἅγιο πάσχα 9-4-2023

Ὁμιλία γιά τό καύχημα τοῦ Σταυροῦ 19-3-2023

Ὁμιλία στήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Νεκταρίου

Ὁμιλία γιά τίς παγίδες τοῦ διαβόλου

Ὁμιλία γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων

Ὁμιλία στήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου

Ὁμιλία γιά τά μάτια τῆς ψυχῆς

Ὁμιλία γιά τίς παγίδες τοῦ διαβόλου

Ὁμιλία στήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως 5-8-2022

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΘΛΙΨΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΩΣ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ 2021

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ 2021

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ – ΛΟΣ ΆΝΤΖΕΛΕΣ 18-2-2020

Πατήρ Βασίλειος Παπαδάκης – Ὁμιλία γιά τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως 23-2-2020