Ἡ πίστη πού κάνει θαύματα

«Κάθε ἐμπόδιο σέ καλό;»

Τά θαύματα μετά τό μεγάλο θαῦμα

Ἡ θυσία τοῦ Ἰησοῦ πρότυπο γιά τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου

Ὁμιλία στήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου

Ὁμιλία στήν παραβολή τῶν ταλάντων

Ὁμιλία στήν Ἑορτή τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 2023

Ἡ μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ δική μας

Ὁμιλία γιά τίς παγίδες τοῦ διαβόλου

Ὁμιλία στήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου Ἰούνιος 2022

Ὁμιλία στήν Ἀνάσταση 30-4-2023

Ὁμιλία γιά τό ἅγιο πάσχα 9-4-2023

Ὁμιλία γιά τό καύχημα τοῦ Σταυροῦ 19-3-2023

Ὁμιλία στήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Νεκταρίου

Ὁμιλία γιά τίς παγίδες τοῦ διαβόλου

Ὁμιλία γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων

Ὁμιλία στήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου

Ὁμιλία γιά τά μάτια τῆς ψυχῆς

Ὁμιλία γιά τίς παγίδες τοῦ διαβόλου

Ὁμιλία στήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως 5-8-2022

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΘΛΙΨΕΙΣ

Ὁμιλία γιά τήν ἀγάπη ὡς αὐτοθυσία

Ὁμιλία γιά τήν ἀγάπη

Ομιλία για την ανάσταση των νεκρών Εορτή Αγίας Αναστασίας 2020

Ὁμιλία γιά τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως 23-2-2020