Τό μοναστήρι τοῦ παπά Βαρνάβα στό Κονγκό

Τό νοσοκομεῖο τῆς Ἱεραποστολῆς στό Κολουέζι, Νότιο Κονγκό

Λειτουργική ζωή στήν Ἱεραποστολή στό Κολουέζι, Νότιο Κονγκό

Τά σχολεῖα τῆς Ἱεραποστολῆς στό Κολουέζι, Νότιο Κονγκό

Ἱερά Μονή ἁγίων Άποστόλων Κολουέζι, Νότιο Κονγκό.

1) ΚΟΓΚΟ

2) ΚΟΓΚΟ

3) ΚΟΓΚΟ

4) ΚΟΓΚΟ

5) ΚΟΓΚΟ

6) ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ