Ἀναστάσιμοι ὕμνοι στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου

Ὁμιλία γιά τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

Ψαλμωδία στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου

Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 2004

Ὁμιλία γιά τήν ἐξομολόγηση (1999)

Ὁμιλία στήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (2003)

Ψαλμωδία στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 2004