Ὁμιλία γιά τήν ἐξομολόγηση (1999)

Ὁμιλία στήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (2003)