Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον
Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης
καί Αὐλοποτάμου

Ἐκδόσεις

Ἐκδόσεις2021-11-25T10:09:45+02:00

Ἀπό τό 2009 ὁ πατήρ Βασίλειος ἔχει ἐκδόσει τά κατωτέρω 19 βιβλία, τά ὁποῖα ἔχει συγγράψει ὁ ἴδιος.

Τά βιβλία διατίθενται ἀπό τόν Ἐκδοτικό Οἶκο Σταμούλη στήν Ἀθήνα, ἀπό τήν Ἱερά Μονή ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας Ρεθύμνης καί ἀπό τά ἐκκλησιαστικά βιβλιοπωλεῖα σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα.
Τά βιβλία μπορεῖτε νά τά ἀγοράσετε καί νά τά λάβετε στήν διεύθυνσή σας ἤ ἀκόμη καί νά τά κατεβάσετε (download) χωρίς ἔξοδα ἀποστολῆς!

Τίτλος βιβλίου Σελίδες Τιμή
1 Ἡ μετά θάνατον αἰώνια ζωή 536 10, 00€
2 Τά Μαργαριτάρια τοῦ ἀποστόλου Παύλου 160 5.90€
3 Ἡ ἀληθινή ἕννοια τῆς ἀγάπης 270 5.90€
4 Ἡ ἀλήθεια γιά τό “μάτι” καί τήν βασκανία 72 2,90€
5 Ὀρθόδοξη ἄσκηση – Ἡ ἐν Χριστῷ μεταμόρφωση τῆς ψυχῆς 165 5,90€
6 Γιατί πιστεύω; Πίστη: Ἡ πρό τῆς γνώσεως γνώση 195 5,90€
7 Το νόημα τῶν θλίψεων στήν ζωή μας (Β΄ Ἔκδοσις) 188 5,90€
8 Ἑρμηνεία στήν Θεία Λειτουργία 167 5,90€
9 Ἡ συμμετοχή στήν ἐξομολόγηση καί τήν Θεία Κοινωνία (Β΄ Ἔκδοσις) 74 2,90€
10 Ὑπερηφάνεια – Ταπείνωση 74 2,90€
11 Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία γιά τίς ἐκτός γάμου σχέσεις 100 2,90€
12 Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία γιά τά διαζύγια 63 2,90€
13 Τό πάθος τῆς κατακρίσεως 81 2,90€
14 Οἱ ἀγῶνες τῶν μοναχῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας (Β΄ Ἔκδοσις) 386 8,50€
15 Τό σχίσμα τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ 277 8,50€ (PDF Δωρεάν)
16 Ἑρμηνευτική προσέγγιση στόν 15ο κανόνα τῆς πρωτοδευτέρας συνόδου 65 2€ (PDF Δωρεάν)
17 Ἀντιπατερική ἡ στάση τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ 36 2€ (PDF Δωρεάν)
18 Οἱ ἐκκλησιολογικές κακοδοξίες τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ 53 2€ (PDF Δωρεάν)
19 Τό προσευχητάριόν μου 74 2.90€

Όροι χρήσης πληρωμών

Γενικοί όροι αγοράς βιβλίων – τι πρέπει να γνωρίζετε πριν την παραγγελία και αγορά των βιβλίων.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους παραγγελίας και ακυρώσεων για την αποφυγή προβλημάτων και παρεξηγήσεων.

 Τιμές βιβλίων

Οι τιμές είναι ανά βιβλίο.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές στον πίνακα τιμών παρουσιάζονται σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής της νόμιμης απόδειξης, εάν κάνετε λήψη του βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή (download).

Go to Top