Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον
Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης
καί Αὐλοποτάμου

Ἐκδόσεις

Ἐκδόσεις2024-05-27T11:00:44+02:00

Ὁ πατήρ Βασίλειος ἔχει ἐκδόσει τά κατωτέρω 19 βιβλία, τά ὁποῖα ἔχει συγγράψει ὁ ἴδιος.

Τά βιβλία διατίθενται ἀπό τόν Ἐκδοτικό Οἶκο Σταμούλη στήν Ἀθήνα, ἀπό τήν Ἱερά Μονή ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας Ρεθύμνης καί ἀπό τά ἐκκλησιαστικά βιβλιοπωλεῖα σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα.
Τά βιβλία μπορεῖτε νά τά ἀγοράσετε καί νά τά λάβετε στήν διεύθυνσή σας ἤ ἀκόμη καί νά τά κατεβάσετε (download)!

  Τίτλος βιβλίου Σελίδες Τιμή
1 Ἡ μετά θάνατον αἰώνια ζωή (Ἔκδοση δεύτερη) 536 10, 00€
2 Τά Μαργαριτάρια τοῦ ἀποστόλου Παύλου 160 5.90€
3 Ἡ ἀληθινή ἕννοια τῆς ἀγάπης (Ἔκδοση δεύτερη) 270 5.90€
4 Ἡ ἀλήθεια γιά τό “μάτι” καί τήν βασκανία (Ἔκδοση δεύτερη) 72 2,90€
5 Ὀρθόδοξη ἄσκηση – Ἡ ἐν Χριστῷ μεταμόρφωση τῆς ψυχῆς 165 5,90€
6 Γιατί πιστεύω; Πίστη: Ἡ πρό τῆς γνώσεως γνώση 195 5,90€
7 Το νόημα τῶν θλίψεων στήν ζωή μας (Ἔκδοση δεύτερη) 188 5,90€
8 Ἑρμηνεία στήν Θεία Λειτουργία (Ἔκδοση δεύτερη) 167 5,90€
9 Ἡ συμμετοχή στήν ἐξομολόγηση καί τήν Θεία Κοινωνία (Ἔκδοση δεύτερη) 74 2,90€
10 Ὑπερηφάνεια – Ταπείνωση (Ἔκδοση δεύτερη) 74 2,90€
11 Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία γιά τίς ἐκτός γάμου σχέσεις 100 2,90€
12 Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία γιά τά διαζύγια 63 2,90€
13 Τό πάθος τῆς κατακρίσεως (Ἔκδοση δεύτερη) 81 2,90€
14 Οἱ ἀγῶνες τῶν μοναχῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας (Ἔκδοση δεύτερη) 386 8,50€
15 Τό σχίσμα τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ 277 8,50€ (PDF Δωρεάν)
16 Ἑρμηνευτική προσέγγιση στόν 15ο κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου 65 2€ (PDF Δωρεάν)
17 Ἀντιπατερική ἡ στάση τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ 36 2€ (PDF Δωρεάν)
18 Οἱ ἐκκλησιολογικές κακοδοξίες τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ 53 2€ (PDF Δωρεάν)
19 Τό προσευχητάριόν μου 74 2.90€

Ὅροι χρήσεως πληρωμῶν

Γενικοί ὅροι ἀγορᾶς βιβλίων – Τί πρέπει νά γνωρίζετε πρίν τήν παραγγελία καί ἀγορά τῶν βιβλίων

Παρακαλοῦμε νά διαβάσετε προσεκτικά τούς κατωτέρω ὅρους παραγγελίας καί ἀκυρώσεων.

Τιμές βιβλίων

Οἱ τιμές εἶναι ἀνά βιβλίο

Ὅλες οἱ ἀναγραφόμενες τιμές στόν πίνακα τιμῶν παρουσιάζονται σέ εὐρώ καί συμπεριλαμβάνουν ὅλους τούς νόμιμους φόρους

Στίς τιμές συμπεριλαμβάνονται τά ἔξοδα ἀποστολῆς τῆς νόμιμης ἀποδείξεως, ἐάν κάνετε λήψη τοῦ βιβλίου σέ ἠλεκτρονική μορφή (download)

Go to Top