Ἦταν μεγάλη τιμή γιά τήν Μονή μας ἡ ὁμιλία τοῦ Καθηγητοῦ Ἐμβιομηχανικῆς τῶν Πανεπιστημίων τῆς Νεμπράσκα τῶν Η.Π.Α. καί τῆς Θεσσαλονίκης κ. Νικολάου Στεργίου τό Σάββατο 1 Ἀπριλίου μέ θέμα:

“Πῶς ἕνας Ἐρευνητής Ἐπιστήμων προσεγγίζει τήν Ὀρθόδοξη Πίστη”

Ὁ ἰδιαίτερα εὐλαβής Καθηγητής κ. Στεργίου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνα ἀπό τά ἀγαπημένα πνευματικά παιδιά τοῦ πατέρα Βαρνάβα, ἀναδείχθηκε τό 2021 ὁ κορυφαῖος Ἐρευνητής στήν Νεμπράσκα τῶν Η.Π.Α., ἔχει τιμηθεῖ μέ πολλά διεθνῆ βραβεῖα, ἐνῶ τό πιό ἐντυπωσιακό δεῖγμα τῶν ἐρευνῶν του εἶναι ἡ θεραπεία μωρῶν μέ ἐγκεφαλική παράλυση.

Τό πολυπληθές ἀκροατήριο ἔνοιωσε ἰδιαίτερη συγκίνηση ἀπό τήν ὁμιλία, τήν πίστη καί τήν εὐλάβεια τοῦ ἀγαπητοῦ μας Καθηγητοῦ, τόν ὁποῖο προσκάλεσε γιά μία ἀκόμη ὁμιλία μετά τήν ἐπιστροφή του ἀπό τίς Η.Π.Α.