1. Ομιλίες Πατρός Βασιλείου

2. Ομιλίες Πατέρων στην Ι. Μονή της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας

3. Ψαλμωδία απο την Ιερά Μονή Γρηγορίου