Προηγιασμένη θεία Λειτουργία στήν Παναγία τήν Ἀντιφωνήτρια. Μυριοκέφαλα Τετάρτη 3 Ἀπριλίου 2024