Τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 5 Μαρτίου 2023 ὁ πατήρ Βασίλειος Παπαδάκης μίλησε στό πέρας τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό μέ θέμα:

• Μπορεῖ ὁ ὅρος “πίστη” νά ἐκφράζει τόν σύγχρονο ἄνθρωπο τῆς ἐπιστημονικῆς ἐξέλιξης καί τῆς ἔρευνας;