Γενικοί ὅροι ἀγορᾶς βιβλίων – Τί πρέπει νά γνωρίζετε πρίν τήν παραγγελία καί ἀγορά τῶν βιβλίων

Παρακαλοῦμε νά διαβάσετε προσεκτικά τούς κατωτέρω ὅρους παραγγελίας καί ἀκυρώσεων.

Τιμές βιβλίων

Οἱ τιμές εἶναι ἀνά βιβλίο

Ὅλες οἱ ἀναγραφόμενες τιμές στόν πίνακα τιμῶν παρουσιάζονται σέ εὐρώ καί συμπεριλαμβάνουν ὅλους τούς νόμιμους φόρους

Στίς τιμές συμπεριλαμβάνονται τά ἔξοδα ἀποστολῆς τῆς νόμιμης ἀποδείξεως, ἐάν κάνετε λήψη τοῦ βιβλίου σέ ἠλεκτρονική μορφή (download)