Στίς 19 Μαρτίου εἴχαμε τήν ἰδιαίτερη χαρά καί εὐλογία νά τελέσει τήν Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων στήν ἱερά Μονή τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Κοσμᾶς, πού διακονεῖ ἱεραποστολικά στό Νότιο Κονγκό