Ἦταν ἰδιαίτερη τιμή καί εὐλογία γιά τήν Μονή μας ἡ συμμετοχή στήν Χριστουγεννιάτικη θεία Λειτουργία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βαβυλῶνος κ. Θεοδώρου