Ἀπό τά Ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ στήν γενέτειρά του, στό Συρικάρι Κισάμου 3-9-2022.