Ἐκπροσώπηση στό 1ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Χημικῆς καί Περιβαλλοντικῆς Μηχανικῆς 31-8-2022, στήν Παρουσίαση τοῦ Βιβλίου “Τό Εἰκοσιένα, ἀλλοιῶς” 21-10-2022, στήν Ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ Ρεθεμνιώτου Ἐρευνητοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Παράδοσης κ. Λευτέρη Δρανδάκη 30-10-2023, στήν Ἐκδήλωση γιά τήν ἁγία Βαρβάρα 28-11-2022, στήν Ἐκδήλωση “70 χρόνια DNA, ἡ Βιολογία τῆς μεταγονιδιωματικῆς ἐποχῆς” 25-4-2023, στήν Ἡμερίδα γιά τό Εὐρωπαϊκό Πρόγραμμα PR.E.S.T.O γιά τήν ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση ἀτόμων μέ νοητικές ἀναπηρίες 8-5-2023.