Ὡς ἕνας μικρός Ἐπίλογος στήν Ἐπιστημονική Διημερίδα “Θεραπείας Πόνου καί Παρηγορικῆς Φροντίδος” (Ὡδεῖο Ρεθύμνου 5-6 Ἀπριλίου 2024) ζητήθηκε καί ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας ἀναφορικά μέ τό τέλος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου