Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον
Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης
καί Αὐλοποτάμου

Γιατί πιστεύω; Πίστη: Ἡ πρό τῆς γνώσεως γνώση

Γιατί πιστεύω; Πίστη: Ἡ πρό τῆς γνώσεως γνώση

5,90

Πῶς ἀποδεικνύεται ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ καί ἡ ὀρθότης τῆς πίστεώς μας; Γιατί ὁ Θεός δέν ἐπέλεξε νά γίνει γνωστός στούς ἀνθρώπους μέ τήν νόηση, τήν ἐπιστήμη, τίς αἰσθήσεις, ἀλλά τήν πίστη; Ποιά εἶναι ἡ σχέση τῆς πίστεως μέ τήν λογική, τήν ἐπιστήμη, τήν ἔρευνα; Πίστη: Ἡ δράση τῆς ἐλευθερίας τοῦ δημιουργήματος

Κωδικός προϊόντος: 104 Κατηγορία:

Περιγραφή

Πῶς ἀποδεικνύεται ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ καί ἡ ὀρθότης τῆς πίστεώς μας; Γιατί ὁ Θεός δέν ἐπέλεξε νά γίνει γνωστός στούς ἀνθρώπους μέ τήν νόηση, τήν ἐπιστήμη, τίς αἰσθήσεις, ἀλλά μέ τήν πίστη; Ποιά εἶναι ἡ σχέση τῆς πίστεως μέ τήν λογική, τήν ἐπιστήμη, τήν ἔρευνα; Πίστη: Ἡ δράση τῆς ἐλευθερίας τοῦ δημιουργήματος.

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

195

Go to Top