Μία ἑρμηνεία, καί ὄχι ἁπλά ἐξήγηση τῆς θείας Λειτουργίας. Μία ἀνάλυση στό νόημα, τήν σημασία, τήν ἀξία καί τούς ποικίλους συμβολισμούς της.

Μπορείτε να δείτε τη Γαλλική έκδοση εδώ