Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.

Λήψη PDF Δωρεάν ἤ πατεῖστε ἐδῶ γιά νά τό διαβάσετε δωρεάν στήν σελίδα τῆς Ὀρθόδοξης Ὁμάδας Δογματικῆς Ἔρευνας.