Στό βιβλίο αὐτό ἀναλύεται μέ γνώμονα τήν πατερική διδασκαλία τό πάθος ἐκεῖνο στό ὁποῖο ὑποπίπτουν πολύ συχνά οἱ ἄνθρωποι, χωρίς ὅμως νά τό καταλαβαίνουν.