Οἱ βασικότερες προσευχές τῆς ἡμέρας σέ μία συλλογή.