Τό βιβλίο αὐτό εἶναι μία πλούσια συλλογή κειμένων τῶν ἁγίων Πατέρων γιά τό πάθος τῆς ὑπερηφανείας καί τό ἀντίδοτό της, τήν ταπείνωση.