Ὁ ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος Παπαδάκης, ὁ ὁποῖος ἀνεγείρει τήν Ἱερά Μονή ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας Ρεθύμνης, γεννήθηκε στίς 18-12-1968 στό Ρέθυμνο.
Τό 1986 πέρασε πρῶτος στό Παιδαγωγικό Τμῆμα Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, στό ὁποῖο ὅμως δέν σπούδασε, διότι σέ ἡλικία 18 ἐτῶν ἀναχώρησε γιά τό Ἅγιον Ὄρος.
Στό περιβόλι τῆς Παναγίας ἔζησε ἄλλα 18 ἔτη, ἐκ τῶν ὁποίων τά πέντε τελευταῖα στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου, στήν ὁποία καί χειροτονήθηκε διάκονος κατά τό ἔτος 2001.
Τό ἔτος 2004 κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Ἀνθίμου καί μέ τήν εὐλογία τοῦ γέροντός του, πατρός Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, ὁ πατήρ Βασίλειος χειροτονήθηκε ἱερεύς ἀπό τόν Μητροπολίτη Ρεθύμνης.
Τήν χρονιά ἐκείνη ἀνέλαβε τήν ἀναστήλωση τῆς ἐρειπωμένης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Γάλλου, ἡ ὁποία βρισκόταν ἕνα μόλις χιλιόμετρο ἀπό τήν Πανεπιστημιούπολη τοῦ Ρεθύμνου. Στήν συγκεκριμένη Ἱερά Μονή ὁ πατήρ Βασίλειος ἕως τό 2009 ἐπιτελοῦσε παράλληλα καί τό πνευματικό του ἔργο, καί κυρίως τήν τέλεση τῶν μυστηρίων τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως.
Ἐπειδή οἱ ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Γάλλου ἦταν μικρές, χωρίς νά εἶναι ἐφικτό νά ἐπεκταθοῦν, ὁ πατήρ Βασίλειος κατόπιν σχετικῶν ἀδειῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τοῦ Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Ἀνθίμου καί φυσικά μέ τήν εὐλογία τοῦ γέροντός του, πατρός Γεωργίου, ἀποφάσισε τήν ἀνέγερση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας Ρεθύμνης.
Μέ τήν χάρη καί τήν βοήθεια τῆς Ἁγίας μας ἡ Μονή ἄρχισε τήν λειτουργία της τήν 1η Αὐγούστου τοῦ 2009. Σέ πρώτη φάση εἶχαν ἀνεγερθεῖ τό μικρό παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί οἱ αἴθουσες ὁμιλιῶν τῆς Μονῆς.
Τό Σάββατο τῆς Ὀρθοδοξίας στίς 20 Φεβρουαρίου τοῦ 2010 τελέσθηκαν τά Θυρανοίξια καί τοῦ μεγάλου ναοῦ τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας.
Δέκα χρόνια μετά, τό Σάββατο τῆς Ὀρθοδοξίας στίς 7 Μαρτίου τοῦ 2020, ἔγινε ἀπό τόν Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγένιο ἡ ἐνθρόνιση τοῦ πατρός Βασιλείου ὡς Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας.
Τήν Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου τοῦ 2011 εἶχαν τελεσθεῖ καί τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας ἀπό τόν Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγένιο. Τίς ἡμέρες ἐκεῖνες εἶχε μεταφερθεῖ γιά ὀλιγοήμερο προσκύνημα στούς εὐλαβεῖς προσκυνητές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.
Ἡ Ἱερά Μονή τῆς ἁγίας Ἀναστασίας βρίσκεται ἕνα χιλιόμετρο μετά τόν οἰκισμό τοῦ Τσεσμέ -στόν δρόμο πρός τό χωριό Μαρουλᾶς- καί πέντε περίπου χιλιόμετρα ἀπό τήν πόλη τοῦ Ρεθύμνου (δύο δηλαδή χιλιόμετρα ἀπό τήν Ἑθνική ὁδό Ρεθύμνου – Ἡρακλείου στό ὕψος τοῦ Πλατανιᾶ – Τσεσμέ).
Στήν Ἱερά Μονή ὁ πατήρ Βασίλειος συνεχίζει πλέον τό πνευματικό του ἔργο, δηλαδή τήν τέλεση τῶν μυστηρίων τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως, καθώς καί τίς ὁμιλίες πνευματικοῦ περιεχομένου. Στίς ὁμιλίες αὐτές καλοῦνται συχνά νά ὁμιλήσουν καί ἄλλοι ὁμιλητές, καθώς καί πατέρες ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος καί κυρίως τήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου.
Ὁ πατήρ Βασίλειος ἐπίσης ἀρθρογραφεῖ σέ τοπικές ἐφημερίδες καί περιοδικά καί παράλληλα ἔχει συγγράψει, ἐκδόσει καί συνεχίζει νά ἐκδίδει ἀρκετά βιβλία. Τά βιβλία αὐτά ἀποτελοῦν ἔρευνες στήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων γιά θεολογικά καί κοινωνικά ζητήματα. Τά βιβλία αὐτά μεταφράζονται καί ἐκδίδονται καί στήν Ρουμανία. Μεταφράζονται ἐπίσης καί πρόκειται νά ἐκδοθοῦν στήν ἀγγλική καί στήν γαλλική γλώσσα.