Ὁ ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος Παπαδάκης, ὁ ὁποῖος ἀνεγείρει τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας Ρεθύμνης, γεννήθηκε στίς 18-12-1968 στό Ρέθυμνο. Τό 1986 πέρασε πρῶτος στό Παιδαγωγικό Τμῆμα Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, στό ὁποῖο ὅμως δέν σπούδασε ἕως τώρα, διότι σέ ἡλικία 18 ἐτῶν ἀναχώρησε γιά τό Ἅγιον Ὄρος. Στό περιβόλι τῆς Παναγίας ἔζησε ἄλλα 18 ἔτη, ἐκ τῶν ὁποίων τά πέντε τελευταῖα στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου, στήν ὁποία χειροτονήθηκε καί διάκονος κατά τό ἔτος 2001.

Τό ἔτος 2004 κατόπιν προσκλήσεως τοῦ μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Ἀνθίμου καί μέ τήν εὐλογία τοῦ γέροντός του, πατρός Γεωργίου Καψάνη καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, ὁ πατήρ Βασίλειος χειροτονήθηκε ἱερεύς ἀπό τόν μητροπολίτη Ρεθύμνης καί ἀνέλαβε τήν ἀναστήλωση τῆς ἐρειπωμένης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Γάλλου, ἕνα μόλις χιλιόμετρο ἀπό τήν Πανεπιστημιούπολη τοῦ Ρεθύμνου. Στήν συγκεκριμένη αὐτή Μονή ὁ πατήρ Βασίλειος ἕως τό 2009 ἐπιτελοῦσε παράλληλα καί τό πνευματικό του ἔργο, καί κυρίως τήν καθημερινή τέλεση τῶν μυστηρίων τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως.

Ἐπειδή ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου ἦταν μεγάλη καί οἱ ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Γάλλου πολύ μικρές, χωρίς νά εἶναι ἐφικτό γιά διαφόρους ἐξωτερικούς παράγοντες νά μεγαλώσουν, ὁ πατήρ Βασίλειος κατόπιν σχετικῶν ἀδειῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τοῦ μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Ἀνθίμου καί φυσικά μέ τήν εὐλογία τοῦ γέροντός του πατρός Γεωργίου, ἀποφάσισε τήν ἀνέγερση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας Ρεθύμνης.

Μέ τήν εὐλογία τῆς Ἁγίας μας ἡ Μονή της ἄρχισε τήν λειτουργίας της τήν 1η Αὐγούστου τοῦ 2009. Μέσα σέ ὀκτώ περίπου μῆνες εἶχαν ἀνεγερθεῖ τό μικρό παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ γιά τίς πρῶτες θείες Λειτουργίες καί ἡ μεγάλη αἴθουσα τῆς Μονῆς.

Μετά ἀπό ἕξι περίπου μῆνες, καί συγκεκριμένα στίς 20 Φεβρουαρίου τοῦ 2010, τελέσθηκαν μέ ἱερά συγκίνηση τά Θυρανοίξια καί τοῦ νέου μεγάλου ναοῦ τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας. Ἔτσι μέσα σέ δεκατέσσερις περίπου μῆνες ὁλοκληρώθηκε τό 85% τοῦ οἰκοδομικοῦ ἔργου.

Ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας βρίσκεται ἕνα χιλιόμετρο μετά τόν οἰκισμό τοῦ Τσεσμέ, στόν δρόμο πρός τό χωριό Μαρουλᾶς καί πέντε περίπου χιλιόμετρα ἀπό τήν πόλη τοῦ Ρεθύμνου (δύο δηλαδή χιλιόμετρα ἀπό τήν Ἑθνική ὁδό Ρεθύμνου – Ἡρακλείου στό ὕψος τοῦ Πλατανιᾶ – Τσεσμέ).

Στήν Ἱερά Μονή ὁ πατήρ Βασίλειος συνεχίζει πλέον τό πνευματικό του ἔργο, δηλαδή τήν καθημερινή τέλεση τῶν μυστηρίων τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως, καθώς καί τίς ὁμιλίες πνευματικοῦ περιεχομένου.

Στίς ὁμιλίες αὐτές καλοῦνται συχνά νά ὁμιλήσουν καί ἄλλοι ὁμιλητές, καθώς καί πατέρες ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος καί κυρίως τήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου.

Ὁ πατήρ Βασίλειος ἐπίσης ἀρθρογραφεῖ σέ τοπικές ἐφημερίδες καί περιοδικά καί παράλληλα ἔχει συγγράψει, ἐκδόσει καί συνεχίζει νά ἐκδίδει ἀρκετά βιβλία. Τά βιβλία αὐτά εἶναι κυρίως θεολογικοῦ καί κοινωνικοῦ περιεχομένου καί ἀποτελοῦν ἔρευνες στήν θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων γιά σύγχρονα θεολογικά καί κοινωνικά ζητήματα. Τά βιβλία αὐτά μεταφράζονται καί στό ἐξωτερικό καί ἔχουν ἐκδοθεῖ ἤ θά ἐκδοθοῦν καί σέ ἄλλες χῶρες, ὅπως π. χ. Η.Π.Α., Ρουμανία.

Ὁ πατήρ Βασίλειος νοιώθει τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσει ὅλους ἐκείνους, πού ἕως τώρα ἔχουν βοηθήσει μέ τόν δικό τους τρόπο στήν ἀνέγερση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καί κυρίως τούς δωρητές τοῦ οἰκοπέδου 4,3 στρεμμάτων, στό ὁποῖο ἔχει ἀνεγερθεῖ ἡ ἱερά Μονή. Τό οἰκόπεδο, σύμφωνα μέ τίς ὑποδείξεις τοῦ πατρός Βασιλείου δωρήθηκε στήν ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου καί ὄχι στόν ἴδιο.