30) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 2

29) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 1

28) ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ

27) ΔΟΞΑ ΑΙΝΩΝ

26) ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΟ

25) ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 2

24) ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ

23) ΣΑΛΠΙΣΩΜΕΝ

22) ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ

21) ΜΥΣΤΑΓΩΓΩΝ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ

20) ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

19) ΕΝ ΤΗ ΕΡΥΘΡΑ

18) ΠΟΙΟΙΣ ΕΥΦΗΜΙΩΝ

17) ΚΥΡΙΕ Η ΕΝ ΠΟΛΛΑΙΣ

16) ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

15) ΙΔΟΥ ΣΟΙ ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟΝ

14) ΤΡΟΠΑΡΙΟ

13) ΔΟΞΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

12) ΠΑΝΑΤΑΝΑΣΣΑ ΠΑΝΥΜΝΗΤΕ

11) ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ

10) ΣΕ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ

9) ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟ 2

8) ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ

7) ΑΠΕΣΤΑΛΗ

6) ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΣΟΦΙΑ

5) ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4) ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟ 1

3) ΙΔΟΥ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ

2) ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΥ

1) ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ