Ἀπό τά Ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἁγίου Νεοϊερομάρτυρος Γερασίμου, Ἐπισκόπου Ρεθύμνης, τοῦ θαυματουργοῦ μέ τούς Μητροπολίτες Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου κ. Πρόδρομο, Πέτρας & Χερρονήσου κ. Γεράσιμο καί Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνα – Χουμέρι 10-9-2022.