Ἰδιαίτερη τιμή γιά τήν Μονή μας ἦταν ἡ συμμετοχή τοῦ θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βαβυλῶνος κ. Θεοδώρου στήν θεία Λειτουργία τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μας